honingGraphic1Posle utvrđivanja istrošenosti cilindara (stepena habanja) koje se vrši na prijemnom odeljenju blokovi motora se pripremaju za obradu. Priprema se sastoji iz pranja i mehaničkog uklanjanja nečistoća sa bloka.

Postoji mogućnost ispitivanja blokova koje se vrši na sličan način kao i ispitivanje glava motora. Ispitivanje se vrši u istim uslovima i na istoj mašini.

Veličina i intenzitet habanja cilindara pre svega zavise od opterećenja motora, kvaliteta podmazivanja i materijala cilindra. Habanje je, po pravilu najveće u gornjoj oblasti cilindra, sa maksimumom na mestu položaja prvog klipnog prstena u spoljnoj mrtvoj tački, zbog rada u uslovima suvog trenja uz povišenu temperaturu. Iz tog razloga, značaj kvalitetne i tačne obrade cilindara bloka motora u prvom planu.

Kod cilindarskih blokova kod kojih je to predviđeno i kod kojih je, imajući u vidu veličinu habanja to moguće, vrši se razbušivanje bloka na propisanu vrednost (tzv. specijalu). Ova operacija vrši se razbušivanjem nožem za razbušivanje na vertikalnim bušilicama.
Kod onih blokova kod kojih je habanje toliko da više ne postoje propisane vrednosti prečnika na koje bi se mogli razbušiti, obavlja se ugradnja cilindarske košuljice, koja se, potom (već ugrađena u blok motora) razbušuje na odgovarajuću (najčešće standardnu vrednost prečnika).
U upotrebi su dve vrsta košuljica suve cilindarske košuljice i mokre cilindarske košuljice. Suve cilindarske košuljice se u cilindarski blok ubacuju presovanjem. Nakon toga, košuljica se dalje obrađuje zajedno sa blokom. Mokra košuljica se ugrađuje bez presa. Jedna od osnovnih delatnosti HR-a je razbušivanje bloka motora sa ugradnjom cilindarskih košuljica (suvih). Cilindarske košuljice se mogu proizvesti u okviru HR-a, preciznije u strugarskom odeljenju. Od odlivaka od legiranog sivog liva u ovom odeljenju, spoljašnjim i unutrašnjim struganjem (pri čemu je završna obrada fino struganje) dobijaju se cilindarske košuljice visokog kvaliteta, što je odgovarajućim ispitivanjima i potvrđeno. Na kvalitet cilindarskih košuljica, kao i na tačnost mera obrade HR daje odgovarajuću garanciju.

Nakon razbušivanja neophodna je završna obrada, radi postizanja što višeg kvaliteta površinske obrade. Traženi visoki kvalitet površinske obrade postiže se finom završnom obradom-honovanjem. Ovaj postupak obrade se vrsi najpre grubim kamenovima za honovanje od 180 zrna , cime se cilindar dovodi unutar uskih tolerancija oblika. Nakon toga sledi podizanje kvaliteta povrsine zida finom obradom kamenom od 280 zrna.

Sledeca operacija je dodir carolije : plato honovanje koje se izvodi alatom sa grafitnim cetkicama. Ciljevi ovog postupka su odstranjivanje limenog filma materijala nagnjecenog pri prethodnim obradama, ciscenje mreze mikrokanala od zaostalih zrnaca kamena i dovodjenje grafita na povrsinu zida cilindara. Kako grafit poput sundjera zadrzava ulje, ovim su osigurane bolje mazivne osobine i visa zastita motora, sto dovodi do vece efikasnosti motora uz istovremeno produzenje njegovog radnog veka.

Kod teških havarija motora može biti oštećeno ležište kolenastog vratila. U mašinskoj radionici obavlja se i razbušivanje ležišta kolenastog vratila tzv “trnovanje”. Ovim postupkom se nakon skraćivanja konzola ležište razbušuje na standardni prečnik.