redmachinewebGraphic1Zbog raznovrsnosti cilindarskih glava (glava motora) teško je detaljno opisati proces njihovog remonta. Glave motora proizvode se sa različitim konstrukcionim rešenjima po različitim pitanjima. Hlađenje glava motora može biti vazduhom ili vodom. Glave motora mogu biti izrađene za svaki cilindar posebno (kod velikih dizel motora) ili izjedna. U cilindarsku glavu se kod nekih motora, presovanjem, ubacuju vođice ventila, dok se kod drugih, manje forsiranih motora ventili kreću direktno u glavi izrađenoj od sivog liva. Glave motora, opet, mogu biti izrađene od sivog liva ili od lake legure (legure aluminijuma i silicijuma-silumina).

U procesu obrade cilindarskih glava prvi korak je demontaža. Kako se svi delovi, sklopovi i podsklopovi posle obrade moraju vratiti tačno na svoje mesto, u ovoj fazi je jako važno ispravno ih obeležiti.

Stalnim praćenjem trendova na tržištu automobila, kamiona, radnih mašina, poljo mehanizacije i sl. kao i razvojem novih tehnologija u njihovoj izradi i održavanju, usavršavamo i održavamo nivo kvaliteta svojih usluga sa ciljem zadržavanja vodeće pozicije u mašinskoj obradi motora.

Proces  remonta glave motora sastoji se iz sledecćih koraka:

  • Demontaža glave cilindra (razmontiranje ventila, izbijanje loših vodjica, skidanje gumica ventila)
  • Provera mera glave (debljina, hidrotest – provera glave u slučaju pukotina, provera zamora materijala)
  • Zamena po potrebi (vodjica, ventila, sedišta ventila)primenu najsavremenije opreme-mašina za mašinsku obradu i njeno redovno održavanje

  • Frezovanje (obrada) sedišta ventila
  • Ravnanje površine glave motora
  • Sklapanje glave motora (pri čemu se uvek montiraju nove gumice ventila)
  • Vakum test
  • Zavrsna kontrola

HR posvećuje veliku pažnju kvalitetu svojih usluga i proizvoda, vodeći računa o potrebama svojih klijenata.