Bez obzira da li se nalaze u drumskim vozilima ili motorima koji pogone građevinsku ili poljoprivrednu mehanizaciju, oni su važna karika koja motoru omogućava postizanje traženih performansi i dug radni vek, uz zadovoljavanje normi vezanih za sastav izduvnih gasova.

Klipni prstenovi predstavljaju pokretnu granicu između prostora za sagorevanje i kućišta motora. Pored zaptivanja prostora za sagorevanje, jednako važni zadaci su odvođenje toplote sa klipa i formiranje uljnog filma. U savremenim motorima visokih performansi klipni prstenovi moraju izvršavati navedene funkcije u uslovima ekstremnih toplotnih i mehaničkih naprezanja.

Pravilnim izborom iz široke lepeze materijala, prevlaka, oblika i izvedbi klipnih prstenova ostvaruje se kontrolisani pritisak na zidu cilindra što je preduslov za pravilno funkcionisanje celog sklopa. Rezultati stalnog razvoja motora su poboljšanje karakteristika i optimizacija konstrukcije pojedinih delova moto-ra, materijala i procesa proizvodnje. Iz tog razloga su habanje cilindara, klipova i klipnih prstenova postali gotovo zanemarljivi. Navedenu tvrdnju potvrđuju velika kilometraža i smanjen broj otkaza savremenih motora.

Iz tehničkih razloga, zbog prolaska ulja između klipnih prstenova i zida cilindra, potrošnja ulja se ne može eliminisati u potpunosti, ali se može svesti na minimum. Klipu i klipnim prstenovima je potrebno neprestano podmazivanje da bi se nesmetano kretali po zidu cilindra. U procesu sagorevanja uljni film na zidu cilindra je izložen vrelim gasovima, a količina ulja koja će ispariti ili sagoreti zavisi od snage, opterećenja motora i od temperature kojoj je ono izloženo.

Postići optimalnu kontrolu uljnog filma veoma je bitno. Ukoliko klipni prstenovi ne uspeju da uklone višak maziva, ulje će se naći u komori za sagorevanje i izgoreti što dovodi do povećanja njegove potrošnje i nepotrebnog zagađivanja životne sredine. Sa druge strane, ako bi se količina ulja koja se nanosi na cilindar suviše smanjila, podmazivanje i hlađenje klipa i klipnih prstenova bilo bi narušeno, što bi dovelo do povećanog trenja i skraćenja radnog veka. Dokle god su navedeni uslovi u odgovarajućim granicama ceo mehanizam dobro funkcioniše i potrošnja ulja se nalazi u normalnim granicama. Odatle se može zaključiti da je povećana potrošnja ulja posledica narušavanja nekog od mnogobrojnih parametara.

Materijal, kvalitet izrade i konstrukcija klipnog prstena su samo jedan deo uslova koji su potrebni za pravilno funkcionisanje klipnocilindarskog sklopa. Analize stručnjaka pokazale su da većina prevremenih neispravnosti u vidu prekomernog habanja i povećane potrošnje ulja potiče od nepravilne ugradnje ili od poremećaja radnih uslova u motoru, od strane elemenata koji ne moraju nužno biti blizu klipnih prstenova. Statistika analiziranih problema sa povećanom potrošnjom ulja pokazuje koliki je udeo određenih neispravnosti: •  26% loše održavanje:

–   loše filtriranje vazduha, goriva ili ulja

–   nedostatakili višakulja

–   neodgovarajući kvalitet ulja

  • 24% sistem za napajanje gorivom
  • 16% nepravilno i nepotpuno sagorevanje
  • 16% neispravnost turbokompresora
  • 12% greške pri radovima na motoru:

–   prisustvo nečistoća u motoru

–   nepravilna ugradnja klipnih prstenova

–   pohabani žlebovi u klipu

–   nepravilna površina cilindra

–   nepravilno razrađivanje motora

Kontrola kvaliteta koju sprovode proizvodjaci je rigorozna i malo je verovatno da će proizvod nedovoljnog kvaliteta dospeti na tržište. Ali i najkvalitetniji klipni prstenovi se teško mogu odbraniti od nestručne ugradnje, nepravilnog sagorevanja, lošeg prečišćavanja ulja i vazduha. Iz tih razloga, da bi se predupredili problemi u radu, na uvodnim stranicama kataloga se obicno nalaze praktični saveti za izbor i pravilnu ugradnju klipnih prstenova.

 

Saveti se odnose upravo na prateće uslove koji imaju velik uticaj na budući rad klipnih prstenova:

  • klipovi moraju biti čisti sa ispravnim žlebovima;
  • cilindri moraju imati odgovarajuće dimenzije, oblik i kvalitet površine;
  • klipne prstenove treba pravilno postaviti u njihove žlebove na klipu, najbolje pomoću odgovarajućeg alata;
  • klipovi se moraju ugraditi u cilindre pomoću specijalne čaure ili obujmice;
  • razradu motora vršiti u vožnji, postepenim povećavanjem opterećenja;

prvu zamenu ulja i prečistača uraditi posle500do 1000 km